Masukkan keyword, maklumat, tahun, rujukan yang ingin dicari

Bil Maklumat Bahan Detail

1

Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Untuk pra Sekolah Bagi Tajuk Komputer Dan Teknologi”
Norliza Binti Hussin & Rosni Zamuddin Shah Bin Sidek
No Perolehan : 5945, Tahun : 2004

2

Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) bertajuk The Living Things And Non-living Things” Bagi Mata pelajaran Sains Pra Sekolah
Norzihana Binti Ariffin & Mohini Bt Mohamed
No Perolehan : 6153, Tahun : 2004

3

Perisian Pembelajaran Pra Sekolah, Pengenalan Huruf Rumi Solat Lima Waktu.
Mohd Ali Bin Subari & Abdul Razak Bin Idris
No Perolehan : 2704, Tahun : 2003

4

Rekabentuk Pembangunan Perisian Berbentukan Komputer (pbk) Yang Bertajuk Mengenal 7 Buah-buahan Tempatan Untuk Peringkat Kanak-kanak Pra Sekolah.
Mohd Kamarul Adhar Bin Abd Aziz & Megat Aman Zahiri B Megat Zakaria
No Perolehan : 2804, Tahun : 2003

5

Pembelajaran Berbantukan Komputer Matematik, Pra Sekolah Mengenal Angka 0 Hingga 9.
Mohd Nor Azizi Bin Siron & Megat Aman Zahiri B Megat Zakaria
No Perolehan : 2752, Tahun : 2003

6

Aplikasi Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Di Peringkat Pra Sekolah Di Daerah Kudat, Kota Belud Dan Tuaran, Sabah.
Sherazad Binti Abdul Rahman & Adnan Bin Ahmad
No Perolehan : 2768, Tahun : 2003

7

Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Mengenal Abjad Bagi Peringkat Pra Sekolah.
Shidatunnaim Binti Mahmud & Megat Aman Zahiri B Megat Zakaria
No Perolehan : 2572, Tahun : 2003

8

Penggunaan Sudut-sudut Pembelajaran Untuk Meransangkan Mainan Aktif Dan Kreatif Di Kalangan Pelajar Pra Sekolah Annex Di Dalam Persekitaran Amalan Bersesuaian Perkembangan.
Goh Wah Im. & [tiada Rekod]
No Perolehan : 5454, Tahun : 2002


EPS01//

Copyright © 2012 Universiti Teknologi Malaysia

:: ::